22 de maig 2012

Mestre Eckhart

"Abans que cap altra cosa, has de treballar amb fermesa per adquirir uns nous hàbits. Si una persona no capacitada, no exercitada, tractés d'actuar com algú ben preparat, es perdria completament i no produiria res de bo. Només si abans t'has desacostumat de totes les coses, i les has tornat alienes a tu mateix, podràs, a partir d'aquí, centrar-te amb prudència en les obres: lliurar-t'hi sense reserves o bé privar-te'n sense cap dificultat. Has d'habituar-te a no buscar ni voler res per al teu propi bé, sinó adreçar-te a captar i trobar Déu en totes les coses, arreu i tothora."

"Has d'estar sempre a punt per a rebre els dons de Déu, els quals es renoven constantment. Aquests dons t'han de fer perdre l'egoisme i descobrir-te que no t'has de preocupar d'allò que et pertany. No desitgis res per a tu, res: ni plaers, ni espiritualitat, ni el Regne de Déu... Res que apunti a satisfer la teva voluntat. Com més et distancies de la teva voluntat més penetra Déu en tu. No n'hi ha prou amb lliurar-se un cop, ho has de fer sempre. Només així assoliràs la llibertat."

"Déu és present en totes les ànimes racionals: la llavor de Déu és en tots nosaltres. Si aquesta llavor trobés sempre un jardiner destre, creixeria molt millor i tendiria cap a Déu, i el fruit seria molt semblant a la seva naturalesa. [...] Però si la bona llavor cau en mans d'un jardiner fatu i maldestre, queda ofegada entre l'herbam, no rep la llum i no pot desenvolupar-se."

"La llum i la foscor no poden coexistir juntes. Déu ha d'entrar i per això cal que allò creat surti. L'home percep bé aquesta llum tan punt es gira cap a Déu: de manera ben clara i immediata copsa allò que ha de fer i aquelles coses de les quals s'ha d'abstenir, així com molts altres principis que abans no coneixia o no entenia."

"Sant Tomàs deia que la vida activa és preferible a la contemplativa quan es desplega per amor, en les accions, allò que s'ha generat en la contemplació. Només hem d'emprendre una sola obra, la qual apunta a un únic fons invariable. En ell hi ha alhora la contemplació i les accions que se'n deriven com a fruit. [...] En la contemplació només tens utilitat per a tu mateix, però en les bones accions esdevens útil a molts altres."

(Textos adaptats de Maestro Eckhart. Vida eterna y conocimiento divino. M. Grinberg (ed.). Buenos Aires: Deva's, 2002.)

4 de maig 2012

Voluntat

La tècnica bàsica de la meditació és prou senzilla, però no ha d'esdevenir mai mecànica. Convé mantenir-se immòbil (deixem ara de banda la possibilitat de meditar caminant a pas lent), però no ens hem de convertir en pedra o fusta. Convé asserenar la ment, però sense intentar obstruir l'aparició de tota idea o pensament. En canvi, és essencial mantenir l'atenció des de la consciència, ben desperta, activa i sense agitació. Si és així, cada estona de meditació resulta una experiència nova perquè, cada vegada, el cos i la ment responen a circumstàncies diferents i de formes no previsibles.

D'altra banda, la voluntat no ha d'obtenir cap protagonisme durant la meditació. Ni tan sols la més bona de les voluntats. No hem d'encaminar-nos vers un objectiu predeterminat, sigui quin sigui. El procés passa per la renúncia a tota mena de propòsit personal. Quan permetem que la voluntat actuï, mantenim la ment tensa i ocupada de forma ininterrompuda. Alhora, aquesta intervenció de la voluntat reforça l'ego, la qual cosa és contrària a allò que es pretén aconseguir.

La voluntat no pot forçar les etapes del procés. Allò que sí que esdevé imprescindible és la perseverança, un compromís ferm i sostingut. Els grans canvis poden ser sobtats, però seran el resultat d'una feina continuada enmig de les dificultats que han sorgit.