31 de des. 2013

Sri Ramana Maharshi (I)

Sri Ramana Maharshi [R M]: Cedir significa que un mateix es rendeix incondicionalment al poder superior.

Visitant [V]: No és cert que aquesta rendició completa exigeix haver abandonat tot desig, fins i tot el desig d'alliberar-se o de Déu?

R M: La rendició completa demana que no et quedi cap desig propi. Has d'estar satisfet amb allò que t'arribi de Déu i, per tant, no has de mantenir desitjos.

V: Què he de fer per a cedir completament?

R M: Has de sentir que tu sol no pots salvar-te, que només Déu té aquest poder i que sense abandonar-te a Ell no tens manera de sortir-te'n. Seguint aquest procediment, a poc a poc desenvolupes la convicció que només Déu existeix realment i que l'ego no compta per a res. Rendició completa és una altra manera de referir-se a l'alliberament (jnana).

V: Quina és la millor manera d'acabar amb l'ego?

R M: Per a cada persona la millor manera és aquella que en què hi encaixa més bé. Totes les opcions són igualment bones ja que totes porten cap a un mateix objectiu: la fusió de l'ego en el Jo vertader, retornar-lo a la font de la qual procedeix i dissoldre'l en ella. Després de la rendició ja no mantens més preferències ni aversions, la teva voluntat personal s'esvaeix i queda substituïda per la voluntat divina

V: Aquest cedir, resulta suficient per arribar al Jo vertader?

R M: Sí, és suficient per ell mateix. Cedir és lliurar-se a la causa original de la pròpia existència. No t'enganyis imaginant que aquesta font és un déu extern a tu mateix. La font és sempre dins de tu. Troba-la i abandona-t'hi. 

(Diàlegs adaptats de Be as You Are. The Teachings of Sri Ramana Maharshi, David Godman (ed.). Arkana - Penguin Books, 1985.)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada