27 de gen. 2017

Nukunu Larsen (II)

1. La vida és com una sala recoberta de miralls. Miris on miris, et veus sempre tu mateix. La teva Naturalesa Vertadera és el mirall buit.

2. Per tal que hi hagi un problema hi ha d'haver una determinada situació i un jo. Quan només hi ha la situació, no hi ha problema. [Dit d'una altra manera: no hi ha problemes, però es poden tenir problemes.]

3. Només hi ha una ment. Allò que anomenem "jo" és com un pensament en la ment única de Déu.

4. Cercar la Veritat és tenir el coratge d'anar més enllà de tots els conceptes.

5. En el Despertar hi ha intimitat completa amb la vida. En aquesta intimitat t'adones que la vida és del tot impersonal. Aquesta és la més gran d'entre totes les alegries.

6. No es tracta de canviar res. Es tracta de no ser canviat per res.

7. Sense ment en les coses i sense coses en la ment. Això és la claredat.

8. Tu crees històries, però tu no ets una història.

9. La dificultat no és el contingut de la ment. La dificultat és que creus que "tu" ets responsable, que hi ha un "jo" que pot canviar la ment.

10. Tu ja ets allò que estàs cercant.

11. La Realització significa haver acabat amb totes les coses, sense haver-ne avorrit cap.

12. L'atenció conscient és tot el secret. Un moment passat sense presència és un moment que ha oblidat la vida real.


(Adaptat de A Hare Has No Horns. Nukunu Publishing: Dinamarca, 2011.)

22 de gen. 2017

Nukunu Larsen (I)

Tu demanes si hi ha un camí. Allò que desitges arribarà. El teu deler per trobar allò real t'hi portarà. Posa't de ple a buscar-ho, i succeirà. Però mai no es pot predir quan esdevindrà. No es pot convertir en un procés.

                                                                  ***

El despertar és una discontinuïtat causada per quelcom que no podem controlar, quelcom que es troba més enllà de la nostra capacitat. Sorgeix en nosaltres quan l'anhel que ens mou no té límits. Quan ja estem decidits a no reservar-nos res. Rendició, és una altra manera de dir-ho.

                                                                  ***

Sentim moltes persones religioses parlar sobre la importància d'esdevenir amorosos, benevolents, compassius... com si això fos possible, com si això es pogués assolir mentre estem en l'estat dual. És cert que aquestes actituds sorgeixen com una conseqüència del despertar. Tanmateix, mentre encara som en la dualitat, en la ment, el cultiu de totes aquestes qualitats no ens farà despertar del somni. Perquè aquestes qualitats no existeixen sense les qualitats oposades.

La cosa bona, quan cultivem l'amor, la bondat i la compassió, és que es minimitza l'ego, disminueix la separació i, així, resulta més fàcil veure-hi a través. No dic pas que no s'hagin de cultivar totes aquestes qualitats. Només dic que no són el final. I que si ens escoltem gaire les belles paraules d'aquestes persones religioses podem distreure'ns de l'objectiu, i arribar a creure que es tracta només d'això. Resulta que no es tracta d'això. Es tracta de despertar. L'estimació, com a estat, no és l'arribada. Estimar és un camí i, certament, un camí poderós.

                                                                  ***

Per tal d'arribar a conèixer-se un mateix és un requeriment indispensable ser capaç de reposar tranquil quan no hi ha cap altra companyia.

                                                                  ***

No puc pas imaginar que hi hagi una resposta fixa a com o quan retrobarem la divinitat, però ens cal creure fermament que en som mereixedors! Hem de superar la distància creada pels dubtes. Hem de trobar la manera de desempallegar-nos de la idea que aquest petit jo és tan important, dels judicis i de les habituds. Hem de gosar acollir allò inesperat, allò incontrolable.


(Fragments adaptats de The True Rebellion. Nukunu Publishing: Dinamarca, 2000.)

10 de gen. 2017

No-ment

No-ment fa referència a la manca de manifestació de la ment divagadora, aquella ment desbocada que no para d'opinar, jutjar, sentenciar, empènyer, rememorar o fabular, sense que en tinguem cap necessitat. Es distingeix, així, de la ment que és útil i necessària. Aquella que actua, quan cal, per tal d'analitzar una situació, prendre una decisió o planificar unes accions. Seria el cas, per exemple, de la ment que es posa en marxa quan el cotxe que conduïm s'atura inesperadament mentre circulem, de nit, per una carretera. Tant l'una com l'altra, procedeixen d'allà mateix, de la consciència. Són manifestacions, expressions diferents, que provenen de la mateixa font.

No-ment no s'ha de confondre, doncs, amb absència total de ment. No es tracta d'una ment anestesiada, una ment "en blanc" o de fusta, en què no queda cap rastre d'activitat. Aquest tipus de ment es pot produir, temporalment, mitjançant el consum de determinades substàncies i també, tal vegada, com a resultat d'un accident o d'una malaltia. Sigui com sigui, no és la situació a què aquí ens referim.

L'estat de no-ment no és pas cosa exclusiva de qui medita o de qui ha despertat. Pràcticament tots nosaltres l'hem experimentat en una ocasió o altra, potser sense entendre bé què ens estava succeint. De cop i volta, s'havia instal·lat una gran serenor, un silenci interior. Tot estava bé tal com estava, i no hi cabia cap desig. És un estat habitual, per exemple, en la pràctica de les arts, dels esports, o en certs oficis. Pot ser la ment de la pianista que interpreta una sonata, del jugador de bàsquet quan acaba de rebre la pilota, de l'escaladora que puja lentament per una paret o del bomber davant de les flames.

Quan la considerem en una via espiritual, la pràctica de la no-ment ens ajuda a erosionar i afeblir la dictadura de l'ego. Perquè aquesta ment divagadora és l'ego mateix. Cada vegada que retornem a la no-ment ens desenganxem de les exigències del jo superficial que sempre vol ocupar el primer pla. Passem a un estat en què podem esdevenir espectadors equànimes dels continguts de la consciència. Ens situem en el centre immòbil de la roda de les manifestacions i dels fenòmens, en lloc de giravoltar com somnàmbuls atrapats en la perifèria de la roda.

En la persona il·luminada, en la qual el despertar ja s'ha estabilitzat, l'estat de no-ment es manté tothora i sense cap esforç, perquè la fantasia de l'ego ja s'ha dissolt. Continua viva la personalitat i la individualitat, però ara no són cap obstacle. Les resistències han desaparegut perquè ja no hi ha separacions, distincions, ni dualitats confrontades. Mentre no arribem aquí, la no-ment encara ens apareix com una pràctica. 

Com es pot practicar? Cada vegada que ens descobrim perduts en la ment divagadora, o bé reaccionant encegats, dominats per l'emoció del moment, cal abandonar-la tot seguit. Per això hem de retornar el seu contingut (sigui el que sigui) al lloc d'on ha sorgit, el qual es troba, naturalment, en nosaltres mateixos. Hi ha diverses maneres d'aconseguir-ho, i cadascú ha de comprovar quina li va més bé. Una opció és observar en silenci aquest contingut. La manca d'acompanyament verbal farà que desaparegui, perquè quedarà sense base on sostenir-se. Una segona opció és demanar-se on es sosté aquest contingut mental, qui el manté viu. Cas que aparegui una resposta, com ara "jo", preguntarem qui és aquest jo que alimenta el contingut. Ben aviat, la ment divagadora quedarà sense refugi i s'enfonsarà en el silenci. Finalment, una tercera opció és centrar-se plenament en la respiració, posar en ella tota l'atenció. Al marge de quina sigui l'opció adoptada, s'ha de repetir tantes vegades com calgui. És a dir, cada cop que ens descobrim posseïts per la ment discursiva. Si ho fem així, amb confiança, determinació, paciència i bon humor, observarem que les estones de silenci mental s'eixamplen, a poc a poc, i que s'aprofundeixen sensiblement.

Caldrà, però, ser del tot inflexibles, actuar sense demores ni contemplacions, i incorporar al dia a dia aquest tractament de manera rutinària. És molt possible que, a partir de cert moment, l'ego es vegi seriosament amenaçat i es resisteixi amb tota mena de tripijocs, en forma de queixes aparentment sensates i de plantejament de dubtes que semblaran raonables. Caldrà ignorar-ho tot i no entrar, en cap cas, a dialogar-hi. Quan l'objectiu és el despertar, l'ego no té escrúpols i fa tot allò que té a l'abast per evitar-lo.