31 d’ag. 2012

Fracàs?

Quan es comença l'aprenentatge de la meditació pot passar que, després d'haver-la practicat durant uns quants mesos, no tan sols no s'hagi corregit o millorat algun aspecte nostre que ens interessa especialment, sinó que, ben al contrari, ens adonem que aquella mala conducta o un cert hàbit perniciós encara s'ha accentuat, ha empitjorat (he de reconèixer que aquest fou el meu cas i que, en certes qüestions, encara ho és avui dia). D'aquí s'arriba directament a la conclusió que la meditació no ens serveix, ha (o hem) fracassat. Així doncs, no cal continuar esforçant-s'hi perquè és una pèrdua de temps i d'energia.

Aquest diagnòstic és equivocat. Convé no desesperar-se, malgrat el patiment i la frustració. Allò que ha passat és que, en aquests primers temps, la meditació ens fa prendre una consciència més clara d'allò que fem, de com actuem. Aquest augment de la lucidesa va eliminant les excuses, ens despulla de justificacions externes i ens confronta amb nosaltres mateixos. És per això que ens sembla que estem empitjorant, tot i que no és així. No és un retrocés, senzillament ara no ens passen tant per alt els errors, les pors i les dependències. Ens trobem, doncs, amb què veiem amb més claredat i honradesa els condicionants que ens arrosseguen. Alhora, la meditació encara no ha tingut temps d'ajudar-nos a desfer-nos-en o, si res més no, a relacionar-nos-hi de manera que no ens subjuguin en la forma en què ho fan.

La conclusió és que aquesta manca de resultats favorables no significa que hem fracassat amb la meditació. El procés segueix el curs al ritme que li pertoca, en funció del punt de partida de cadascú i de les seves circumstàncies. Convé, doncs, no esperar progressos ràpids i sostinguts, la qual cosa, ben mirat, no té pas res d'estranya. Seria prou sorprenent que allò que potser s'ha anat formant i reforçant al llarg de molts anys pogués capgirar-se en poques setmanes.

Quina ha de ser la via a seguir durant la crisi? La recepta és l'habitual en aquesta brega: confiança, coratge i paciència.