31 de des. 2013

Sri Ramana Maharshi (I)

Sri Ramana Maharshi [R M]: Cedir significa que un mateix es rendeix incondicionalment al poder superior.

Visitant [V]: No és cert que aquesta rendició completa exigeix haver abandonat tot desig, fins i tot el desig d'alliberar-se o de Déu?

R M: La rendició completa demana que no et quedi cap desig propi. Has d'estar satisfet amb allò que t'arribi de Déu i, per tant, no has de mantenir desitjos.

V: Què he de fer per a cedir completament?

R M: Has de sentir que tu sol no pots salvar-te, que només Déu té aquest poder i que sense abandonar-te a Ell no tens manera de sortir-te'n. Seguint aquest procediment, a poc a poc desenvolupes la convicció que només Déu existeix realment i que l'ego no compta per a res. Rendició completa és una altra manera de referir-se a l'alliberament (jnana).

V: Quina és la millor manera d'acabar amb l'ego?

R M: Per a cada persona la millor manera és aquella que en què hi encaixa més bé. Totes les opcions són igualment bones ja que totes porten cap a un mateix objectiu: la fusió de l'ego en el Jo vertader, retornar-lo a la font de la qual procedeix i dissoldre'l en ella. Després de la rendició ja no mantens més preferències ni aversions, la teva voluntat personal s'esvaeix i queda substituïda per la voluntat divina

V: Aquest cedir, resulta suficient per arribar al Jo vertader?

R M: Sí, és suficient per ell mateix. Cedir és lliurar-se a la causa original de la pròpia existència. No t'enganyis imaginant que aquesta font és un déu extern a tu mateix. La font és sempre dins de tu. Troba-la i abandona-t'hi. 

(Diàlegs adaptats de Be as You Are. The Teachings of Sri Ramana Maharshi, David Godman (ed.). Arkana - Penguin Books, 1985.)

10 de des. 2013

Practicar el bé

Desitjar el bé d'algú no costa gaire, encara menys si és algú proper. Practicar el bé ja ens costa més. Practicar el bé sense condicions és inusual, i fer-ho sempre així és a l'abast de molt poques persones.

No posar condicions al bé significa, entre d'altres coses, ser capaç d'ajudar algú a qui no havies pensat d'ajudar. Algú que potser ni coneixes i que es presenta de cop i volta amb alguna necessitat. Significa, especialment, ser capaç d'ajudar d'una manera que no pots triar i que potser, d'entrada, et resulta desagradable o inoportuna. Sovint volem posar condicions al bé, a l'ajut: escollir el destinatari (algú que consideres que sí que s'ho mereix), el moment, la forma i la mesura. En acabat, n'esperes un agraïment, que et reconeguin la generositat... És essencial tenir sempre present que personalment no ajudem mai ningú: l'ajut arriba sempre a través nostre, només en som els mitjancers.

El bé amb condicions, tot i que pot resultar beneficiós per a qui el rep, no ho és pas mai per a qui el practica. Encara no és un bé que surt d'un cor ben obert. Surt del cap, d'un pensament interessat que calcula i (potser) troba una manera més refinada de satisfer l'ego. Convé reconèixer aquests moviments i desemmascarar-los. Però no cal mortificar-se ni ésser massa sever amb ells. N'hi ha prou amb ser-ne conscient, amb no enganyar-se. Només podem avançar a partir del punt en què ens trobem. Practicar el bé condicionat és preferible a negar-se sistemàticament a ajudar. Però el bé condicionat hauria de quedar enrere definitivament si de debò estem compromesos a treballar per la llibertat vertadera.

8 de des. 2013

Swâmi Râmdâs

"La vida es converteix en una font de patiment quan la identifiques o la barreges amb el món dels fenòmens."

"En la vida cada cosa arriba quan és l'hora; és només l'actitud de la ment la que ens hi fa veure una causa de felicitat o de dissort."

"Ets infeliç quan busques el goig i la pau en condicions i objectes externs que, per la seva naturalesa, són incapaços de proveir l'estat de perfecció que enyores."

"Només podem ser bons i caritatius quan actuem i vivim en el pla elevat en què no tenim el sentiment egoista de ser els autors de les nostres accions."

"El propi cor és el millor llibre que podem llegir cada dia. Vigilem de prop tots els seus moviments. Allò que ens convé és mantenir-nos-en a part i observar com a testimonis les seves activitats. Això ho podem assolir del tot en la meditació."

"Una innocència d'infant, un amor pur que abasta igualment totes les criatures, i una actitud serena i benefactora per a tothom; així es presenta qui ha guanyat l'estat de benedicció."

"El nostre objectiu no és tan sols assolir el coneixement de la Veritat, sinó que també ens cal viure i servir com a instrument dòcil en mans de la Veritat."

"La imperfecció només hi és en la imatge que ens fem de la vida exterior. Podem estar lliures de la consciència de l'ego i, no obstant això, viure enmig dels quefers d'aquest món en un estat de llibertat i pau perfectes."

"Quan volem aconseguir la pau interior podem dur a terme molts canvis en la nostra vida externa i en tot allò que ve de fora. Però els milers de persones que volten pel món buscant condicions favorables per realitzar aquesta pau han hagut de reconèixer que no ho han aconseguit. Això és així perquè el canvi s'ha de fer en la nostra visió interior."

(Textos adaptats de Pensamientos. Swâmi Râmdâs. Barcelona: José J. de Olañeta, Editor, 2001.)